• Amsterdam
 • Overig
 • 1778,- p/m
 • 36 uur
 • Tijdelijk
 • 7 maanden geleden
Solliciteer direct

Voorman/Voorvrouw

Over de functie

De functie voorman/voorvrouw kan binnen verschillende werkeenheden worden uitgeoefend,
zowel binnen als buiten Pantar. De functie is toepasbaar op een gevarieerd werkaanbod
in uiteenlopende werksoorten. De voorman/voorvrouw biedt ondersteuning aan
de teamleider bij de aansturing van grotere en/of meer complexe groepen. Hij/zij begeleidt
daarbij circa 15 medewerkers en werkt in de meeste gevallen zelf mee.

 Coördineert het dagelijkse productieproces op een afdeling en werkt mee;
 Geeft instructie, coördineert en wijst werkzaamheden toe, bewaakt deadlines, het naleven van regels, kwaliteits-, kwantiteitsnormen en arbeidsomstandigheden, en stuurt zo nodig bij;
 Houdt alle productie/werk gerelateerde administratie bij;
 Levert input voor de evaluatie van uitgevoerde opdrachten;
 Geeft in veel voorkomende gevallen leiding aan het productieproces van een eigen groep die onderdeel uitmaakt van een groter team, maar is in staat te rouleren tussen verschillende groepen;
 Signaleert knelpunten in capaciteiten van medewerkers en de gevraagde uitvoering van taken en informeert de teamleider hierover;
 Ondersteunt de teamleider bij diverse personeels-gerelateerde administratieve taken, zoals het registreren van aan- en afwezigheid;
Specifieke taken

Overige resultaten
 Participeert in teamoverleg
 Levert n.a.v. de evaluatie van uitgevoerde opdrachten, suggesties om werkprocessen bij te stellen
 Is op meerdere taken inzetbaar die nodig zijn voor het optimaal functioneren van het team

Wat bieden wij jou?

Het betreft een fulltime baan voor 36 uur bij de Gemeente Amsterdam;

Korting op een sportschoolabonnement om ervoor te zorgen dat jij fit blijft!

De reiskostenvergoeding is ook conform NRGA en bedraagt € 0.06 per kilometer met een maximum van € 3.60 per dag.

Het is een dienstverband voor 6 maanden met kans op verlenging;

Het salaris bedraagt bruto per maand op €1778,- - €2711,- Dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring;

Prettige werksfeer, eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling;

Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform GoodHabitz waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;

Wat vragen wij?

LBO/VMBO werk- en denkniveau
Is in staat om te lezen, schrijven en rekenen
Beschikt over enige (basis) vakkennis om de werkzaamheden te kunnen aansturen
Is in staat om basis administratieve taken te vervullen
Beschikt over enige kennis van psychische handicaps/agressie en gedragsproblematiek
en is in staat om hiermee om te gaan, of is bereid zich hierin te verdiepen/

 • ntwikkelen
  Kent de geldende kwaliteits-, kwantiteits- en Arbonormen
  Is bereid om interne trainingen te volgen

Over de werkgever

Pantar is het werk-/leerbedrijf voor Amsterdam en Diemen. Pantar creëert meerwaarde door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen hun talenten en arbeidspotentieel te ontwikkelen
en optimaal in te zetten. Wij zien (nieuwe) kansen in mensen en verbinden deze met
(steeds weer nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt. Pantar kent diverse doelgroepen zoals Wsw,
medewerkers met loonwaarde, alsmede een variëteit medewerkers in gesubsidieerde trajecten.

Pantar is de expert in het vaststellen en ontwikkelen van talenten op het gebied van arbeid bij
medewerkers met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Pantar plaatst medewerkers in de markt

 • p een zodanige manier dat een maximaal verdienvermogen in combinatie met arbeidstevredenheid
  wordt gerealiseerd. Dit wordt praktisch invulling gegeven via vijf Werkeenheden: Openbare
  Ruimte, Diensten, Detachering, Productie en het Werkleerbedrijf. In de Werkeenheid Openbare
  Ruimte worden werkzaamheden verricht zoals onderhoud aan groenvoorzieningen, parkeerbeheer,
  schoonmaak e.d. Binnen de Werkeenheid Diensten worden activiteiten uitgevoerd zoals
  transport, catering, schoonmaak en wasserij. De werkeenheid Detachering voert (langlopende)
  groepsdetacheringen uit in zeer uiteenlopende branches. De nadruk van de werkeenheid Werk-
  /leerbedrijf ligt op het opdoen van werkervaring en het bijbrengen van vakkennis. Hier vinden
  veel trajecten plaats voor o.a. jongeren. Bij de werkeenheid Productie is de werkomgeving voor
  medewerkers met een permanente of tijdelijke (zeer) lage output.

De werkeenheden vormen de operationele kern van Pantar. Medewerkers worden door middel
van werk ontwikkeld naar hun maximale ontwikkelniveau en verdienvermogen. Iedere werkeenheid
heeft een divers aanbod van werk georganiseerd binnen verschillende afdelingen. De werkeenheden
zijn verantwoordelijk voor operationele- en personele doelstellingen alsmede voor kostenbeheersing.
Ze zijn primair gericht op “operational excellence”.