• Amsterdam
 • HBO
 • 3600,- p/m
 • 38 uur
 • Tijdelijk met uitzicht op vast
 • 1 maand geleden
Solliciteer direct

Senior Administrateur Grootboek

Over de functie

Voor UWV Amsterdam zijn wij per direct opzoek naar een Senior Administrateur binnen de eenheid Grootboek! Heb jij altijd al willen werken bij een semioverheid, lees dan verder en reageer!

De eenheid Grootboek draagt zorg voor betrouwbare financiële informatie ter ondersteuning van sturing en verantwoording. De eenheid stelt ad-hoc en periodieke informatie beschikbaar ten aanzien van de programma- en uitvoeringskosten UWV met als eindproduct de Jaarrekening UWV. Binnen Grootboek vindt men de aandachtsgebieden accountmanagement, rapportage, debiteurenbeheer, liquiditeit en het beheren van balans(tussen)rekeningen.

Jouw belangrijkste werkzaamheden:
Jij hebt een coachende rol richting de teammedewerkers.
Je volgt ontwikkelingen in het financiële vakgebied en relateert deze aan de belangen van de afdeling Grootboek
Je vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor.
Je stelt operationele financieel-administratieve kaderstellende notities op.
Je neemt deel in werk- en/of projectgroepen en adviseert het management m.b.t. tot te nemen besluiten in de te nemen inrichting van de financiële administratie.
Je vertaalt wet- en regelgeving en eisen van afnemers naar de inrichting van de financiële administratie en ziet toe op de naleving ervan.
Je beoordeelt de uitkomsten in de conceptrapportages op plausibiliteit en onderlinge samenhang
Je beoordeelt de ontvangen informatie op plausibiliteit en treedt in overleg met de leverancier omtrent de bevindingen.
Je stelt tijdig de periodieke, betrouwbare stuur- en (verantwoordings)informatie op in de financiële administratie in overeenstemming met (wettelijke) eisen en wensen van de afnemers.
Je verwerkt de financiële gegevens in een geautomatiseerd systeem ten behoeve van een optimale en betrouwbare gegevensstroom binnen de organisatie.
Je controleert en beoordeelt de juistheid en volledigheid van de financiële (deel)administratie en sub administraties en initieert acties met betrekking tot het doorvoeren van correcties.
Je signaleert systematische fouten en onderneemt acties tot verbetering.
Je onderhoudt contacten met interne afdelingen/afnemers, leveranciers en derden.

Wat bieden wij jou?

 • Een fulltime functie van 32 tot 38 uur per week:
 • Een contract van 6 maanden met de grote intentie om te verlengen:
 • Reiskostenvergoeding met OV en eigen vervoer
 • Indirecte bijdrage aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan de ondersteuning van het lijn-
  management dan wel de functionele lijn;
 • Een baan met impact, die er mede voor zorgt dat de rest van de organisatie kan functioneren;
 • Werk met ambitie om resultaten/processen steeds verder te verbeteren en waar jezelf de regie over hebt;
 • Een omgeving waar jij jezelf kunt blijven ontwikkelen en ontplooien.

Wat vragen wij?

Een senior administrateur, die functioneert op minimaal HBO-niveau en heeft ruime ervaring in de financiële administratie.

 • Je hebt kennis van sociale zekerheid, openbare financiën, financiële administratieve processen en interne audits.
 • Je hebt verstand van boekhouden.
 • Je bent kritisch, analytisch, innovatief en je stelt hoge kwaliteitseisen aan de geleverde producten.
 • Je hebt ervaring in data-analyse.
 • Je beschikt over goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden, die nodig zijn richting de divisie, controllers en het management.
 • Je legt snel contacten en je bent in staat een goede vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • Je bent proactief en in staat om een aanjagersrol binnen het team te vervullen om de kwaliteit continu te verbeteren ten behoeve van de Jaarrekening UWV.
 • Je moet goed kunnen samenwerken en om kunnen gaan met deadlines.
 • Je hebt uitstekende kennis van Microsoft software zoals Excel en Power BI.

Over de werkgever

Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van UWV en haar programma’s. Onder deze beheer-sing wordt verstaan: de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen van deze doelen en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het rea-liseren van de UWV doelstellingen vanuit fi-nancieel economisch perspectief.

FEZ ontwikkelt beleid op financieel-economisch terrein en verzorgt de informatie ten behoeve van sturing en beheersing. FEZ is binnen (en buiten) UWV de leverancier van UWV-brede beleids- en uitvoeringsinformatie. FEZ omvat de volgende afdelingen:

 • Accounting house
 • Planning Control en Analyse
 • Business Intelligence