• Heerlen
 • HBO
 • 2400,- p/m
 • 38 uur
 • Tijdelijk met uitzicht op vast
 • 1 maand geleden
Solliciteer direct

Medewerker Bezwaar

Over de functie

Belangrijke waarden binnen B&B zijn: samenwerken, transparantie, enthousiasme en rechtvaardigheid. Deze waarden vertalen zich in onze wijze van werken en het omgaan met elkaar, andere collega’s binnen UWV en onze klanten.

Bezwaar en Beroep omvat alle diensten, producten en activiteiten die voor rechtsbescherming kunnen zorgen als verzekerden het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. De medewerkers van Bezwaar en Beroep lossen geschillen rond werk en inkomen op. Zij doen dit op een klantgerichte en professionele wijze binnen de kaders van wet- en regelgeving en beleidsafspraken van UWV. We heroverwegen op een deskundige manier de beslissing van de primaire divisie. Een klantgerichte instelling en aandacht voor kwaliteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bepalen het werkklimaat. Daarnaast is B&B sterk gericht op het behalen van een optimaal resultaat en een zo hoog mogelijk prestatieniveau.

De medewerker bij Bezwaar en Beroep is een adequate geschiloplosser op basis van vakinhoudelijke deskundigheid en is in staat om zich een objectief oordeel te vormen. Daar is grondige kennis van de wet- en regelgeving voor nodig, naast een accurate en objectieve instelling. In de praktijk betekent dit dat de medewerker bezwaren serieus neemt, stilstaat bij argumenten die de klant naar voren brengt en duidelijkheid geeft aan de klant.

Met zijn of haar afwegingen en beslissingen draagt de medewerker actief bij aan het creëren van een gemeenschappelijke focus binnen het team van Bezwaar en Beroep. Het gaat daarbij om het zoeken naar een goede balans tussen de belangen van de klant en die van UWV. Door in een goed contact met klanten enerzijds en interne afdelingen anderzijds beslissingen uit te leggen en te onderbouwen, wordt de acceptatie vergroot en worden conflicten voorkomen of opgelost. Dit aspect van de leercirkel zorgt ervoor dat de geschillen die worden behandeld ook bij kunnen dragen aan de verbetering van de dienstverlening van UWV. Het signaleren van knel- en verbeterpunten in de uitvoering en het geven van adviezen daarover aan de andere divisies, staat beter bekend als de leercirkels.

De medewerker werkzaam binnen Bezwaar en Beroep wordt gezien als professioneel medewerker aan wie eisen worden gesteld die zijn professionaliteit garanderen. Dit betekent dat wij verwachten dat hij gedreven is om zichzelf nu en in de toekomst steeds verder te ontwikkelen om zijn functie goed te kunnen blijven uitoefenen. Bij de uitoefening van de functies binnen Bezwaar en Beroep is integriteit een belangrijke algemene competentie.

De medewerker werkt samen binnen een resultaatverantwoordelijk team. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan het resultaat waarbij een open en transparante communicatie plaatsvindt. Binnen het team is ieder teamlid verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product, waarop hij kan worden aangesproken door de in- en externe klant en waarbij de verantwoordelijkheid verder gaat dan de eigen functie.

Wat bieden wij jou?

Uiteraard vraagt UWV niet alleen iets van jou. Als je bij UWV komt werken, kom je in een dynamische en professionele omgeving. Ze bieden:

 • Een afwisselende functie waarin samenwerken voorop staat.
 • Bij UWV krijgt je écht de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien in de organisatie. - Het gaat om een functie voor bepaalde tijd met kans op verlenging bij tevredenheid over jouw functioneren. Fulltime werken (38 uur) heeft de voorkeur, parttime (32 uur) werken is ook mogelijk.
 • Salarisindicatie: startsalaris ligt tussen de €2300 tot €3000 bruto per maand bij een fulltime (38 uur) dienstverband. Dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Volledige reiskostenvergoeding o.b.v. OV. Reis je met ander vervoer? Dan bieden wij een tegemoetkoming, let op deze is niet dekkend.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar om zo snel mogelijk te kunnen starten!

Wat vragen wij?

 • Functioneert minimaal op HBO-niveau, bij voorkeur aangetoond door een afgeronde opleiding HBO of WO-recht of andere afgeronde relevante HBO of WO-opleiding;
 • Kent de wet- en regelgeving SV en de AWB;
 • Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante procedures, processen en systemen;
 • Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV;
 • Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV en de plaats binnen de keten.
 • Je bent bereid om te reizen tussen de UWV kantoren in Heerlen, Eindhoven en Venlo.

Over de werkgever

Als je werkt bij UWV draag je bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want dan zijn mensen op hun best. Bij UWV combineer je zinvol werk met inhoudelijke uitdaging. Bij UWV noemen zij dat zinhoud.

De missie van Bezwaar & Beroep is: we zijn een klantgerichte, professionele probleemoplosser in geschillen rond werk en inkomen en tevens een service-unit voor de uitvoering van de kerntaken van UWV, gericht op de verbetering van de kwaliteit en het voorkomen van geschillen.

De visie van UWV is:

 • Professionele medewerkers.
 • Een professionele, integere en efficiënte organisatie.
 • Bijdragen aan kwaliteitsborging binnen de financiële mogelijkheden.
 • De kracht zit in adequate geschiloplossing.
 • Ze geven duidelijkheid aan de klant.
 • Zij opereren binnen het UWV én het publieke domein.
 • Zij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ze vinden hierbij de volgende aspecten belangrijk:
 Beheerste kosten.
 Resultaatgerichte uitvoering.
 Optimaal werkklimaat.
 Relevant in- en extern netwerk.
 Coachend, daadkrachtig, flexibel leiderschap.
 Lerende organisatie.
 Transparante klantbenadering en klantcommunicatie.
 Betrokken en gecommitteerde aanpak van veranderingen.
 Maatschappelijk verantwoord en integer handelen.