• Zwolle
  • HBO
  • 2800,- p/m
  • 38 uur
  • Tijdelijk met uitzicht op vast
  • 1 maand geleden
Solliciteer direct

Medekwerker Buitendienst WW

Over de functie

Bij faillissementen, surséance van betaling en andere vormen van betalingsonmacht geef je voorlichting, overleg je met de curator, doe je onderzoek en verzorg je de intake voor de aanvraag van verzekerden en wijs je hen op hun rechten en verplichtingen.
Op basis van wet- en regelgeving en interne kaders zoals het WW-proces bij betalingsonmacht worden er aanvullende gegevens verzameld om tot een beslissing te komen. Hierbij pas je hoor en wederhoor toe bij werkgevers en verzekerden op locatie en completeer je deze gegevens, zodat je collega’s snel een juiste beslissing kunnen nemen.
Ook verricht je in voorkomende gevallen (extern) onderzoek met als doel vaststelling van de (on)rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking, doe je onderzoek naar faillissementsfraude en signaleer je onregelmatigheden.
Je gaat hierbij zorgvuldig en slagvaardig te werk binnen de voorgeschreven termijnen. Je bent verantwoordelijk voor het juist en volledig verzamelen en aanleveren van de gegevens en de bewa-king/borging hiervan.

Wat bieden wij jou?

Het gaat om een fulltime functie van 1 jaar. De kans op verlenging is zeer groot. Deze functie is voornamelijk een buiten functie. Op dit moment zijn de werkzaamheden aangepast, maar zodra de corona maatregelen het toelaten, gaat de medewerker weer op pad.
Als men niet beschikt over een auto, zal het UWV hiervoor een passende oplossing aanrijken.
een assessment maakt onderdeel uit van het wervingsproces. Dit bestaat uit een taal-, reken-, capaciteiten- en een persoonlijkheidstest.

Wat vragen wij?

De kandidaat die wij zoeken heefft HBO werk- en denkniveau. Daarbij heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Je hebt kennis van de Sociale Verzekeringen, waarbij kennis van WW-processen en regelgeving, en specifiek die van het werkproces betalingsonmacht (artikel 61 WW e.v.) een pré is.
Je bezit sterke communicatieve- en presentatievaardigheden en een flexibele werkhouding. Je bent niet bang om voor grote aantallen mensen een presentatie te geven. Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
Daarnaast heb je een uitstekende beheersing van de Neder-landse taal in woord en geschrift. Je werkt zelfstandig, maar bent je ervan bewust dat je samen met je col-lega’s de beste resultaten behaalt. Je maakt een vertrouwenwekkende indruk, treedt tactvol op, maar je kunt ook vasthoudend zijn. Je speelt goed in op concrete situaties. Je werkgebied is niet uitsluitend beperkt tot je standplaats, eigen district of regio. Tot slot ben je in bezit van rijbewijs B.

Voor het succesvol uitoefenen van deze functie zijn, naast de bedrijfscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid de volgende competenties van belang:

  • Impact
  • Luisteren
  • Stressbestendigheid
  • Mondelinge- en schriftelijke communicatie
  • Organiseren van eigen werk

Over de werkgever

De divisie Uitkeren in Zwolle ( waar deze afdeling faissementen onder valt) voert de WW-, AW- en ZW-wetten en -regelingen uit. De kerncompetentie van Uitkeren is het snel en correct verzorgen van uitkeringen, wanneer werk niet of niet direct mogelijk is. Bij Uitkeren zijn de medewerkers gericht op kennisontwikkeling en procesverbetering binnen een platte organisatie waarin verantwoordelijkheden en regelruimte zo laag mogelijk zijn belegd in teams.