• 'S-Gravenhage
 • HBO
 • 2624,- p/m
 • 36 uur
 • Tijdelijk
 • 9 dagen geleden
Solliciteer direct

Junior Juridisch Behandelaar

Over de functie

Eind 2016 kreeg een multidisciplinair samengestelde wetenschappelijke commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Micha de Winter (commissie-De Winter) de opdracht van het kabinet om onderzoek te doen naar geweld jegens minderjarigen in de jeugdzorg vanaf 1945. Eerdere rapporten (de commissie-Deetman onderzocht seksueel misbruik en geweld in de RKK en de commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg) gaven aanleiding om een apart onderzoek te starten naar alle vormen van geweld in de jeugdzorg. In juni 2019 werd een rapport met aanbevelingen gepresenteerd aan het kabinet. Eén van de aanbevelingen is het bieden van erkenning aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Hierbij wordt de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming genoemd. De regeling wordt vanaf januari 2021 voor een periode van twee jaar uitgevoerd door het Schadefonds. De verwachting was dat gedurende deze periode ongeveer 2.000 aanvragers gebruik zouden maken van deze regeling. De regeling is inmiddels bijna twee maanden van kracht en er hebben zich al ruim 2.500 aanvragers gemeld.

Binnen het Schadefonds houdt een speciaal hiervoor samengesteld team van juridisch behandelaars onder begeleiding van een senior juridisch behandelaar zich bezig met deze aanvragen. Dit team valt onder de afdeling Behandel- en bezwaarzaken.

Gelet op de enorm hoge instroom van de aanvragen bij de start van de regeling en de wettelijke beslistermijn van 26 weken zijn wij op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij het uitvoeren van onze taak.

Je werkzaamheden starten met een kortdurende opleiding van ongeveer een week. Je maakt kennis met het Schadefonds en het zaaksysteem waarmee wij werken. Ook krijg je een korte introductie in het jeugdrecht en leer je goede (telefonische) gesprekken te voeren met aanvragers.
Na je opleiding ga je aan de slag. De focus van de werkzaamheden ligt allereerst op het scannen van de aanvragen die zijn binnengekomen. Je gaat na of alle informatie in het dossier zit voor de juridisch behandelaars om te kunnen beslissen op een aanvraag. Als er nog bewijsstukken ontbreken, vraag jij deze op, bij de aanvrager zelf of bij betrokken organisaties. Mogelijk ga je zelf bij deze instanties langs om in hun archieven bewijsstukken op te zoeken.
Het kan zijn dat je, bij gebleken geschiktheid, na verloop van tijd ingezet wordt op het zelf behandelen van en beslissen op eenvoudige aanvragen.

Zit jij momenteel aan het einde van je studie of heb je een afgeronde (juridische of anderszins relevante) opleiding op HBO-niveau en heb je relevante ervaring? Heb jij sterke communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, ben je empathisch ingesteld, pro-actief, toon je initiatief en vind je het leuk om in een hecht team te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat bieden wij jou?

 • Een parttime/fulltime werkweek tussen de 24-36 uur
 • Een bruto uurloon tussen de € 16,82 - € 22,74
 • Een bruto maandloon tussen de € 2.634 - € 3.561
 • Een tijdelijk dienstverband van 6 maanden.

Wat vragen wij?

 • Een HBO-opleiding in een juridische richting
 • Relevante werkervaring in een vergelijkbare rol
 • Communicatief sterk
 • Empathsich vermogen
 • Proactieve houding
 • Initiatiefrijk
 • Samenwerken

Over de werkgever

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het Schadefonds geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun nabestaanden.

Je werklocatie is gevestigd in Den Haag.