• 'S-Gravenhage
 • HBO
 • 3200,- p/m
 • 36 uur
 • Tijdelijk
 • 8 dagen geleden
Solliciteer direct

Financieel Economisch Medewerker

Over de functie

Ben jij financieel onderlegd, een team speler én spreekt in- en uitvoer jou aan? Dan zijn we op zoek naar jou. Bij afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), team in- en uitvoerregelingen, zoeken we namelijk een financiëel economisch medewerker die zich bezig gaat houden met het beoordelen en analyseren van de uitvoering van Europese in- en uitvoerregelingen. Met jouw werk maak jij het mogelijk dat bedrijven volgens de voorwaarden van de Europese Commissie in- en uitvoeractiviteiten kunnen doen. Je werkt nauw samen met je collega’s binnen het team in- en uitvoerregelingen, adviseurs en beleidsmedewerkers binnen de RVO.

Als RVO willen we ons werk natuurlijk netjes (volgens de regels) en ook snel (klantvriendelijk) doen. Daarom werk jij nauw samen met je collega’s binnen het team in- en uitvoerregelingen en buiten je eigen afdeling, zoals adviseurs en beleidsmedewerkers. Ook weet je de systemen waarmee we werken snel eigen te maken.

Binnen deze functie zijn dit je verantwoordelijkheden:

 • Je beoordeelt de aanvraag voor tariefcontingenten van marktdeelnemers op naleving van Europese regels op basis van jaarstukken, structuurschema’s e.d. en stelt de aanvraag vervolgens vast;
 • Je doet risico analyse van aanvragen en toetst de naleving van regels bij aanvragers;
 • Je houdt zich bezig met het trainen en opleiden van teamleden in het financieel beoordelen van aanvragen op basis van jaarrekeningen, balanzen, e.d.;
 • Je werkt nauw samen met beleidsmedewerkers, adviseurs en juridische medewerkers voor de uitvoering van Europese regels, termijnen en procedures;
 • Je bent vraagbaak voor collega’s binnen en buiten het team en martdeelnemers;
 • Je informeert waar nodig marktdeelnemers over procedures en verplichtingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor dossiervorming en toegankelijkheid van dossiers;
 • Je stelt richtlijnen voor consistent gebruik en beheer van gegevens op en zorgt voor de naleving ervan;
 • Je bent verantwoordelijk voor (management)informatie over de uitvoering van de aanvragen en de regelingen. Uit deze informatie weet jij de voortgang en knelpunten in beeld te brengen. Dit vertaal je in concrete verbetervoorstellen c.q. notities, die je samen met de collega’s ten uitvoer brengt;
 • Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de communicatie naar marktdeelnemers met betrekking tot nieuwe regels; nieuwsberichten, website, e.d..

Omdat deze functie nieuw is binnen het team in- en uitvoerregelingen houdt jij vanaf het begin zich bezig met het zelfstandig beoordelen van aanvragen en financiële trainingen aan teamleden.

Afhankelijk van je ervaring behoren op termijn ook taken met betrekking tot digitalisering binnen het team tot je takenpakket.

Wat bieden wij jou?

 • Een salaris conform Schaal 10 CAO Rijk
 • Een bruto uurloon tussen de € 17,55 - € 28,21
 • Een bruto maandloon tussen de € 2.748 - € 4.417
 • Een tijdelijk dienstverband tot en met 25 april 2021
 • Een fulltime werkweek voor 36 uur per week

Wat vragen wij?

 • Voor een goede invulling van deze functie is een afgeronde relevante financiële opleiding op HBO niveau nodig.
 • Je bent in staat om je snel in te werken.
 • Je bent nauwkeurig en daarnaast beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele, maar kritische instelling.
 • Goede samenwerking en communicatie zijn noodzakelijk om tot goede resultaten te komen.

Voor de uitvoering van Europese regelingen is goede beheersing in woord en geschrift van Engels noodzakelijk.
Het is een must dat je goed met (financiële) databestanden, Word en Excel overweg kunt en dat je goed kunt samenwerken met collega's van verschillende functieniveaus. Je gaat zorgvuldig om met (gevoelige) bedrijfsinformatie.

Competenties:
Oordeelsvorming
Integriteit
Accuraat werken
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Analyseren

Over de werkgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is gevestigd in Den Haag en stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening.

RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.
Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR, DLG, PIANoo en TenderNed ondergebracht.

Omschrijving afdeling IMM:
In opdracht van (vooral) de ministeries van LNV en EZK voert de afdeling IMM een breed pakket aan maatregelen uit die voortvloeien uit het Europees landbouw- en visserijbeleid. Deze maatregelen zijn ruwweg in te delen in subsidies en handhavingsmaatregelen en zijn vooral gericht op de agro-, agri- en visserij sector.
Door de samenvoeging van de afdelingen Marktordening, Agro- en Vissubsidies en POP3 niet-grondgebonden is per 1 mei 2017 de afdeling Investerings- en Markt Maatregelen (IMM) ontstaan.

Bij IMM werken in totaal zo’n 200 mensen. Alle onderliggende teams hebben als overeenkomst dat zij EU beleid uitvoeren ten behoeve van de Nederlandse agro- en visserijsectoren.
De uitvoering van deze activiteiten is ondergebracht in 5 teams:

 • In- en Uitvoerregelingen
 • Marktordening & Fokkerijregelgeving
 • Agro- en Vissubsidies
 • Gebiedsfinanciering I en II