• Den Haag
 • VMBO
 • 2299,- p/m
 • 38 uur
 • Tijdelijk met uitzicht op vast
 • 5 dagen geleden
Solliciteer direct

Facilitair Medewerker Defensie FBD

Over de functie

1. Verricht algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • het verzorgen van de bewassing;
 • het afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • het verrichten van fysieke werkzaamheden (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • het leveren van brandstoflaadstation- en afspuitplaatsservice;
 • het verrichten van taken in de fotostudio t.b.v. de aanmaak smartcard;
 • het schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het ledigen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • het begeleiden van personen voor onderhoudswerkzaamheden of leveranciers op locatie;
 • het uitvoeren van werkzaamheden op basis van ontvangen werkorders/-bonnen om invulling te geven aan specifieke klantwensen;
 • het (zonodig) verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • het nemen van maatregelen om onveilige situaties, defecten, storingen en schade te voorkomen;
 • het zo spoedig mogelijk melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie;
 • het periodiek controleren van brandbestrijdingsmiddelen en het uitvoeren van overige (wettelijk) verplichte controles;
 • het in het kader van het legionellabeheersplan periodiek spoelen van watertappunten.

Distribueert de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • het halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • het sorteren van inkomende externe post en het afleveren daarvan bij de eenheid alsmede het zorg dragen voor verzending van de uitgaande post, inclusief expreszendingen;
 • het registreren van bijzondere verzendingen en verstrekken van informatie aan gebruikers over postverzending, postformulieren, aangetekende post en expreszendingen.
  ________________________________________
  Omschrijving
 • je bent verantwoording verschuldigd aan het (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten over de voortgang, aanpak en kwaliteit van de facilitaire werkzaamheden en de postverzorging;
 • Kaders zijn werkafspraken en overige door het (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten gegeven aanwijzingen;
 • Functionaris neemt beslissingen bij het uitvoeren van routinematige facilitaire werkzaamheden en bij het sorteren, registreren en distribueren van de post.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende fulltime functie voor 38 uur bij één van de meest toonaangevende werkgevers van Nederland. Je krijgt een tijdelijk dienstverband tot 31-12-2022.

Je verdient €13,69 bruto per uur.

Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen.

Woon je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan? Dan ontvang je bovenop je salaris nog een tegemoetkoming in de reiskosten conform de Defensie reiskostenregeling.

Sollicitatieprocedure

Onderdeel van deze procedure is het aanvragen van een VOG en een screening van de MIVD. Voordat je deze functie mag bekleden doet de MIVD een VGB screening op C niveau naar je. Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 8 weken voor deze screening.

Voor meer informatie lees:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek

Wat vragen wij?

Kwalificaties Kennis/Opleidingseisen:

 • Ervaring met de post en logistieke achtergrond
 • MBO 2
 • Nederlandse nationaliteit

Over de werkgever

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is het shared service center voor Defensie. Het DOSCO ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het DOSCO levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve
wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

Het FBD is opgehangen onder de Divisie Facilitair & Logistiek, Directie Facilitair. Het FBD is de facilitaire dienstverlenende organisatie van Defensie. Het FBD bestaat uit een Commandant, plv. Commandant tvs. Chef Staf, een Centrale Staf (commandogroep, interne ondersteuning en 2 stafafdelingen) en zeven FBD-Regio's.
De werkzaamheden worden verricht binnen een FBD-Regio. De FBD-Regio beschikt naast een eigen staforganisatie over meerdere FBD-locaties waarbinnen een Locatiemanager, Service Balie en Ondersteunende Diensten zijn georganiseerd.

De locatie verzorgt de levering van facilitaire diensten en producten ten behoeve van in- en externe klanten. In dit kader worden de wensen en behoeften van in- en externe klanten geïnventariseerd, wordt overleg gevoerd met de klant over de gewenste kwaliteit/prijsverhouding en wordt de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening bewaakt. De locatie bestaat uit een eenheid Ondersteunende Diensten en een eenheid Servicebalie.

De eenheid Ondersteunende Diensten wordt als backoffice functioneel ingezet door de Servicebalie. De eenheid Ondersteunende Diensten houdt zich bezig met de operationele uitvoering van de algemene facilitaire diensten. De eenheid Ondersteunende Diensten bestaat uit de volgende functies: Hoofd Ondersteunende Diensten, Assistent Hoofd Ondersteunende Diensten, 1e Facilitair Medewerker, Facilitair Medewerker Milieu, Facilitair Medewerker Huisvesting en Facilitair Medewerker Algemeen.

Functionaris is belast met het verrichten van algemene facilitaire werkzaamheden en het distribueren van de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio.