• Utrecht
 • MBO
 • 2150,- p/m
 • 38 uur
 • Vakantiewerk
 • 2 maanden geleden
Solliciteer direct

Administratief medewerker

Over de functie

Woon jij in Utrecht en heb je altijd eens willen werken binnen de Overheid dan kan je deze kans pakken. Het UWV zoekt een klantgericht en klantvriendelijke vakantiewerker die het team wilt ondersteunen.

Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van sociale verzekeringswet- en regelgeving. Je ressorteert onder de manager SMZ.
De belangrijkste onderdelen van de functie:

 • Je houdt een (geautomatiseerd) bestand bij
 • Je beoordeelt binnenkomende gegevens en verzorgt de administratieve verwerking daarvan
 • Je onderkent en completeert zaken die moeten worden voorgelegd je leidt informatie door naar desbetreffende behandelaar
 • Je draagt zorg voor de schriftelijke en mondelinge (gestandaardiseerde) communicatie, verband houdend met het bestand, zodat betrokkenen tijdig en optimaal zijn geïnformeerd
 • Je verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van medewerkers in het werkproces.

Wat bieden wij jou?

Een fulltime functie van 38 uur per week. De startdatum is 2 juni!
Het salaris is €2070,99 obv 38 uur.
Het gaat om een tijdelijk dienstverband tot en met 2 september.
Een Goodhabitz account, waar je diverse cursussen kan volgen.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over minimaal MBO 3 niveau
 • Je hebt vaardigheden in het werken met geautomatiseerde systemen zoals Windows, Word en Outlook
 • Je hebt globale kennis van de Sociale Wetgeving
 • Je hebt affiniteit met informatie- en besturingssystemen • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken

Over de werkgever

UWV, divisie SMZ is de leidende maatschappelijke organisatie in Nederland op het gebied van het sociaal medisch beoordelen en adviseren inzake het arbeidsvermogen van mensen. SMZ wil de dienstverlening aan deze klanten waarmaken. Om de kwaliteit te borgen is het nodig voldoende professionele expertise in huis te hebben. Het gaat bij SMZ om het leveren van deskundige oordelen en adviezen, die in samenwerking tussen meerdere disciplines tot stand komen.

Binnen de Districten wordt daarom gewerkt in multidisciplinaire teams waarin medewerkers van de verschillende expertises (Verzekeringsartsen, Arbeidsdeskundigen, Procesbegeleiders/Re-integratiebegeleider, Teamondersteuners en afhankelijk van de lokale situatie de Sociaal Medisch Verpleegkundigen en Medisch Secretaresses) met elkaar samenwerken om tot de best mogelijke Sociaal Medische beoordelingen van Arbeidsvermogen te komen.

De rol van de teamondersteuner is om ervoor te zorgen dat de dossiers die behandeld worden, compleet en actueel zijn zodat de andere professionals uit het team volledig geïnformeerd zijn om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen. De informatie in de dossiers wordt door de teamondersteuners verzameld, waarbij de informatie beoordeeld moet worden of daarmee het dossier volledig en werkbaar is voor de andere teamleden. Zo niet, dan signaleert de teamondersteuner dit vanuit de kennis van de verschillende werkprocessen en zorgt voor correctie en/of aanvulling. De complexiteit waarbinnen de teamondersteuner werkt betreft, naast meerdere processen en wetten, de hoeveelheid aan systemen die geraadpleegd moeten worden om de informatie volledig te krijgen en een goed overzicht te houden op de processtappen. Ook kan de teamondersteuner binnen de context van de functie andere ondersteunende werkzaamheden verrichten die niet opgenomen zijn in de functiebeschrijving.
Een speciale taak is nog weggelegd bij het verzamelen en bewaken van gegevens in het medisch dossier en bij het inzage verlenen wanneer een klant hierom verzoekt door toegang te geven tot het fysieke dossier.

Divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) kijkt bij ziekte wat iemand nog wél kan. Of maakt met klanten afspraken over inspanningen om vanuit ziekte terug te keren op de werkplek. Onze experts in verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde beoordelen dagelijks of en hoe mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen meedoen met de maatschappij. Dit doen zij in samenwerking met collega’s uit andere disciplines. SMZ staat voor de goede beoordeling.